In oktober 2019 is de Stichting Goede Doelen Week Heesch opgericht. 

Het doel van de stichting is om financiële middelen te vergaren voor de deelnemende nationale fondsen met CBF-keurmerk. Dit wil de stichting bereiken door elk jaar een gezamenlijke collecte in één week te organiseren in Heesch: de zogenaamde ‘Goede Doelen Week Heesch’. Al het geld, dat ingezameld wordt tijdens deze collecte en de bijdragen van sponsoren, wordt verdeeld over de deelnemende goede doelen, onder aftrek van de noodzakelijk gemaakte kosten. 

De stichting richt zich nadrukkelijk niet op het maken van winst. De bestuurders, collectanten en andere vrijwilligers zetten zich belangeloos in en ontvangen geen financiële vergoeding.

De Stichting Goede Doelen Week Heesch is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76254208 en heeft de ANBI-status bij de belastingdienst. 

 

X