• Wanneer is de Goede Doelen Week 2020 in Heesch?

De Goede Doelen Week Heesch wordt gehouden van 4 tot en met 10 oktober 2020.
Met de inzet van bijna 200 collectanten wordt in deze week een gezamenlijke collecte gehouden voor 16 erkende goede doelen.

Welke goede doelen doen mee?
De Goede Doelen die meedoen met de collecteweek in Heesch staan aangegeven op het collecte-formulier. Ze zijn ook vermeld elders op deze website. Bij elk fonds staat een korte toelichting. Vraag meer informatie kunt u klikken op de op de link naar de website van elk fonds.

Hoe werkt de gezamenlijke collecteweek?
⦁ Onze collectanten bezorgen in het begin van de collecteweek huis aan huis in Heesch een envelop met een brief en een invullijst.
⦁ De deelnemende goede doelen zijn aangegeven op het invulformulier in de collecte-envelop. Ze staan ook elders op deze website vermeld, met een korte toelichting en een link naar de website van elk goed doel.
⦁ In de brief wordt uitgelegd hoe de inwoners een financiële bijdrage aan de Goede Doelen kunnen geven. Dit kan op 2 manieren: digitaal of door gebruik te maken van het invulformulier en de collecte-envelop. Deze envelop brengt u vervolgens zelf naar een van de twee 2 inzamelpunten in Heesch. In verband met corona worden de enveloppen dit keer niet opgehaald.

Hoe kunt u digitaal een bijdrage geven?
⦁ Op de voorzijde van de envelop staat een QR-code. Als u deze scant met uw smartphone, dan komt u meteen op de doneersite. Of gebruik de link: goededoelenweekheesch.nl/doneernu.
⦁ U kunt ook een bijdrage rechtstreeks over maken op: NL67 RABO 0349 5966 46 ten name van Stichting Goede Doelen Week Heesch. Onder vermelding: collecte GDW Heesch 2020;
⦁ Uw digitale bijdrage verdelen wij vervolgens naar rato over de fondsen.

Hoe kunt u het invulformulier en de envelop gebruiken?
⦁ Op het invulformulier staan alle deelnemende fondsen vermeld, gevolgd door een invulvakje. In dit vakje kunt u het bedrag invullen dat u wilt doneren aan het betreffende fonds. U kunt ook een algemene bijdrage geven, die wij naar rato verdelen over de fondsen.
⦁ Het invulformulier doet u samen met het totale schenkingsbedrag in contant geld in de envelop.
⦁ Óf u geeft uw bijdrage via een eenmalige automatische incasso. Vul dan ook de achterzijde van het invulformulier in en vergeet uw handtekening niet. Stop vervolgens het invulformulier in de envelop.
⦁ De envelop met het invulformulier en eventueel contant geld brengt u zelf naar een van de twee inzamelpunten in Heesch.

Waar en wanneer kunt u de envelop inleveren?
Op 8 – 9 – 10 oktober staat er een herkenbare stand van de Goede Doelen Week bij:
⦁ Eezie Food (schoonstraat 8 / De Misse
⦁ ’t Dorp (bij de fontein)
Bij de stands kunt U kunt uw gevulde envelop corona-proof inleveren:
⦁ Donderdag 8 oktober, van 12.00 tot 19.00u
⦁ Vrijdag 9 oktober en zaterdag 10 oktober: van 9.00 tot 19.00u.

 

Hoe wordt de collecte-opbrengst verdeeld?
De bedragen worden toegekend aan de deelnemende fondsen, zoals dit door u is aangegeven op de invullijst. De digitale donaties zijn een vrije gift en worden door ons naar rato over de deelnemende fondsen verdeeld.
De totaalopbrengst en de opbrengst per fonds wordt bekend gemaakt via lokale media en op deze website.Waarom werken de Goede Doelen samen?
Door samen te werken zetten de vrijwilligers van verschillende fondsen zich gezamenlijk in voor alle doelen. Zo kunnen ze beter collecteren in alle straten in Heesch.
Door de gezamenlijke actie in één week krijgt u als inwoner van Heesch minder collectanten aan de deur. En met de nieuwe manier van collecteren kunt u, voordat de collectant komt, rustig bepalen welke doelen u wilt steunen en met welk bedrag.

Wat is het doel van de Goede Doelen Week Heesch?
De Stichting Goede Doelen Week Heesch heeft als doel de deelnemende goede doelen financieel te ondersteunen.
Met uw bijdrage wordt onder andere besteed aan wetenschappelijk onderzoek voor uiteenlopende ziekten of ondersteuning van maatschappelijke activiteiten.
Alle organisaties beschikken over de CBF-erkenning. Zie voor meer informatie: www.cbf.nl

 

 

 

 

X