Wanneer is de Goede Doelen Week 2024 in Heesch?

De Goede Doelen Week Heesch wordt gehouden van 15 april tot 20 april 2024. Met de inzet van bijna 175 collectanten wordt in deze week een gezamenlijke collecte gehouden voor 16 erkende goede doelen.

Welke goede doelen doen mee?

De Goede Doelen die meedoen met de collecteweek in Heesch staan aangegeven op het collecte-formulier. Ze zijn ook vermeld op deze website. Bij elk fonds staat een korte toelichting. Voor meer informatie kunt u klikken op de op de link naar de website van elk fonds.

Waarom werken de Goede Doelen samen?

Door samen te werken zetten de vrijwilligers van verschillende fondsen zich gezamenlijk in voor alle doelen. Zo kunnen ze beter collecteren in alle straten in Heesch. En door de gezamenlijke actie in één week krijgt u als inwoner van Heesch minder collectanten aan de deur. En met de nieuwe manier van collecteren kunt u, voordat de collectant komt, rustig bepalen welke doelen u wilt steunen en met welk bedrag.

Wat is het doel van de Goede Doelen Week Heesch?

De Stichting Goede Doelen Week Heesch heeft als doel de deelnemende goede doelen financieel te ondersteunen.
Met uw bijdrage wordt onder andere besteed aan wetenschappelijk onderzoek voor uiteenlopende ziekten of ondersteuning van maatschappelijke activiteiten.
Alle organisaties beschikken over de CBF-erkenning. Zie voor meer informatie: www.cbf.nl

Hoe wordt de collecte-opbrengst verdeeld?

De bedragen worden toegekend aan de deelnemende fondsen, zoals dit door u is aangegeven op de invullijst of via het digitale formulier. De overige digitale donaties, direct gestortte bedragen en losse donaties worden door ons in gelijke mate verdeeld over de deelnemende fondsen.
De totaalopbrengst en de opbrengst per fonds wordt bekend gemaakt via lokale media en op deze website.

Hoe werkt de gezamenlijke collecteweek?

 • ⦁ Onze collectanten bezorgen in de week voor de collecteweek huis-aan-huis in Heesch een envelop met een brief en een invullijst.
  ⦁ De deelnemende goede doelen zijn aangegeven op het invulformulier in de collecte-envelop. Ze staan ook elders op deze website vermeld, met een korte toelichting en een link naar de website van elk goed doel.
  ⦁ In de brief wordt uitgelegd hoe de inwoners een financiële bijdrage aan de GoedeDoelen kunnen geven.
  Dit kan op 3 manieren: digitaal of door gebruik te maken van het invulformulier en de collecte-envelop, en ook een meerjarige periodieke donatie.
 • GDW 3 Inwoner informatie 2024
 • ⦁ De collectant komt in de collecteweek wederom huis-aan-huis om de envelop op te halen.
  ⦁ Heeft u collectant gemist kunt u inleveren:

 Bij stand  GoedeDoelenWeekHeesch naast de fontein op ‘t dorp van 

zaterdag 20 april 10.00 – 15.00 uur

Hoe kunt u digitaal een bijdrage geven?

⦁ Op de voorzijde van de envelop staat een QR-code. Als u deze scant met uw smartphone, dan komt u meteen op de doneersite. Of gebruik de link: goededoelenweekheesch.nl/doneernu.
⦁ Doneert u via de website, dan kunt u er voor kiezen om zelf te bepalen hoeveel u per doel wilt schenken.
⦁ U kunt ook een bijdrage rechtstreeks overmaken op: NL67 RABO 0349 5966 46 ten name van Stichting Goede Doelen Week Heesch. Onder vermelding: collecte GDW Heesch 2024.
⦁ Alle bijdragen die direct worden gestort verdelen wij gelijk over de goede doelen.

Hoe kunt u het invulformulier en de envelop gebruiken?

⦁ Op het invulformulier staan alle deelnemende fondsen vermeld, gevolgd door een invulvakje. In dit vakje kunt u het bedrag invullen dat u wilt doneren aan het betreffende fonds. U kunt ook een algemene bijdrage geven, die wij gelijk verdelen over de fondsen.
⦁ Het invulformulier doet u samen met het totale schenkingsbedrag in contant geld in de envelop.
⦁ Óf u geeft uw bijdrage via een eenmalige automatische incasso. Vul dan ook de achterzijde van het invulformulier in en vergeet uw handtekening niet. Stop vervolgens het invulformulier in de envelop.
⦁ De envelop met het invulformulier en eventueel contant geld wordt opgehaald door de collectant of deze brengt u zelf naar een van de  inzamelpunten in Heesch.

Overeenkomst periodieke gift in geld!

GDW Heesch periodieke gift

 

Waar en wanneer kunt u de envelop inleveren!

Labrys (Fontein aan ‘t Dorp/Schoonstraat)
⦁ zaterdag 20 april 10:00 – 15.00 uur

X